refencia1_

V roku 2015 sme realizovali kompletnú rekonštrukciu a elektrickej, softvérovej a mechanickej časti výrobnej linky v závode Prysmian Kablo v Prešove.
Počas rekonštrukcie elektrickej časti sme vyrobili nové rozvádzače silovej, ovládacej a riadiacej časti linky. Vymenili sme kompletne všetky pohony aj s riadením za novú digitálnu technológiu. Vyrobili sme nové káblové trasy a vymenili komplet celé káblovanie linky. Analógový ovládací panel sme vymenili za panel Simatic Touch od firmy Siemens.
V spolupráci s naším subdodávateľom, sme do linky dodali nový softvér ako aj operačný a servisný manuál a samozrejme aj celú projektovú dokumentáciu.
V mechanickej časti sme vymenili alebo repasovali všetky točivé a klzné časti.
Opravili a vymenili sme bezpečnostné kryty, klietky a zámky v zmysle platných slovenských a európskych noriem.
Po dokončení prác sme zabezpečili Posúdenie bezpečnosti a inštalácie stroja a certifikáciu linky pre spustenie.
Naďalej poskytujeme záručný a pozáručný servis na tejto linke.