Kariéra

Riadiaci elektromechanik

RIADIACI ELEKTROTECHNIK VYKONÁVA

 • riadenie prevádzky so zadelením pracovných činností pre ostatných zamestnancov a spolupracovníkov 
 • preberanie porúch - komunikácia v elektronickom systéme
 • účasť na poradách a podávanie správ vedeniu spoločnosti
 • vykonávanie elektrických a mechanických opráv
 • dohľad na dodržiavanie BOZP a pracovných postupov
 • kontrolu úplnosti kvality vykonaných prác

   

POŽIADAVKY NA VZDELANIE A ODBORNOSŤ

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti §23
 • prax v oblasti údržby elektrotechniky a mechaniky minimálne 2 roky
 • odborná znalosť elektrotechniky
 • technická gramotnosť 
 • čitanie výkresovej dokumentácie
 • znalosť v elektronických systémoch, PLC a vodičoch
 • Microsoft Office - Mierne pokročilý
   

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY

 • schopnosť samostatného rozhodovania
 • preberanie zodpovednosti za zverené úlohy
 • praktické myslenie 
 • odolnosť voči stresu
 • flexibilita 
 • ochota učiť sa
 • komunikacia v oblasti k nadriadeným a podriadeným

Aktuálne do nášho pracovaného tímu prijmeme:  

ZÁMOČNÍKA, na trvalý pracovný pomer. 

POŽIADAVKY NA VZDELANIE A ODBORNOSŤ:

 • prax v oblasti zámočníctva minimálne 2 roky
 • strojárske vzdelanie
 • technická gramotnosť 
 • čitanie výkresovej dokumentácieELEKTROMECHANIKA, na živnosť.

POŽIADAVKY NA VZDELANIE A ODBORNOSŤ:

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti §22; §23
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti §21 s možnosťou ochoty učiť sa na vyšší stupeň odborného vzdelania min. §22;
 • prax v oblasti údržby elektrotechniky a mechaniky nie je podmienka
 • odborná znalosť elektrotechniky 
 • technická gramotnosť 
 • čitanie výkresovej dokumentácie
 • znalosť v elektronických systémoch, PLC a vodičoch

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom: info@garantservis.sk 

Pozície:

 • Účtovník
 • Revízny technik
 • Riadiací elektromechanik
 • Elektromechanik
 • Mechanik
 • Zámočník
 • Zvárač
 • Administrátor


Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom: info@garantservis.sk 

Napíšte nám Zavolajte nám