Kariéra

Zámočník

ZÁMOČNÍK VYKONÁVA

 • ručné opracovávanie strojných súčastí pilovaním, rezaním, sekaním, vyrovnávaním, ohýbaním, vŕtaním a vystruhovaním
 • zostavenie častí strojov a strojných zariadení
 • montáž, demontáž a nastavovanie strojársko-technologických zariadení a ich častí.
 • uvádzanie strojov a prístrojov do prevádzky v prevádzkyschopnom stave
 • vykonávanie pravidelných technických prehliadok a odstraňovanie zistených nedostatkov.
 • premeriavanie a obrysovávanie materiálov.
 • ošetrovanie a udržovanie dobrého technického stavu náradia.

   

POŽIADAVKY NA VZDELANIE A ODBORNOSŤ

 • prax v oblasti zámočníctva minimálne 2 roky
 • strojárske vzdelanie
 • technická gramotnosť 
 • čitanie výkresovej dokumentácie

   

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY

 • preberanie zodpovednosti za zverené úlohy
 • praktické myslenie 
 • odolnosť voči stresu
 • ochota učiť sa

Aktuálne do nášho pracovaného tímu prijmeme:  

ZÁMOČNÍKA, na trvalý pracovný pomer. 

POŽIADAVKY NA VZDELANIE A ODBORNOSŤ:

 • prax v oblasti zámočníctva minimálne 2 roky
 • strojárske vzdelanie
 • technická gramotnosť 
 • čitanie výkresovej dokumentácieELEKTROMECHANIKA, na živnosť.

POŽIADAVKY NA VZDELANIE A ODBORNOSŤ:

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti §22; §23
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti §21 s možnosťou ochoty učiť sa na vyšší stupeň odborného vzdelania min. §22;
 • prax v oblasti údržby elektrotechniky a mechaniky nie je podmienka
 • odborná znalosť elektrotechniky 
 • technická gramotnosť 
 • čitanie výkresovej dokumentácie
 • znalosť v elektronických systémoch, PLC a vodičoch

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom: info@garantservis.sk 

Pozície:

 • Účtovník
 • Revízny technik
 • Riadiací elektromechanik
 • Elektromechanik
 • Mechanik
 • Zámočník
 • Zvárač
 • Administrátor


Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom: info@garantservis.sk 

Napíšte nám Zavolajte nám